Hướng dẫn đánh giá và phân loại hằng năm đối với cán bộ, viên chức, LĐHĐ theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Sơn Tây

Hướng dẫn đánh giá và phân loại hằng năm đối với cán bộ, viên chức, LĐHĐ theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Sơn Tây

Thực hiện Công văn số 669/UBND-NV ngày 13/5/2019 của UBND thị xã Sơn Tây về việc đánh giá, phân loại viên chức, LĐHĐ ngành giáo dục năm học 2018-2019. 
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 14
Tháng trước : 378